Een mens heeft voedsel nodig om te kunnen overleven en te kunnen functioneren. De discussie rondom gezond voedsel is continue gaande.