Tuberculose of tbc is een besmettelijke infectieziekte die veroorzaakt wordt door een bacterie, waarbij vaak de longen geïnfecteerd worden. Ook andere lichaamsdelen zoals de botten en de nieren kunnen geïnfecteerd raken.

Uit nieuwe schattingen van Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) blijkt dat tuberculose wereldwijd de meest dodelijke infectieziekte is. Jaarlijks overlijden wereldwijd bijna 1,7 miljoen mensen aan deze goed te behandelen. Tbc staat daarmee op de negende plaats in de top tien doodsoorzaken.