Euthanasie is het beëindigen van iemands leven op een waardige manier. Euthanasie mag alleen uitgevoerd worden als er sprake is van uitzichtloos en ondraaglijk lijden en als de persoon in kwestie vrijwillig en weloverwogen een euthanasieverzoek heeft gedaan bij een arts.