De komende jaren zal het aantal ouderen in Nederland rap toenemen. Ook het aantal ouderen dat zich eenzaam voelt wordt al jaren groter en voorspeld wordt dat dit de komende jaren niet anders zal zijn. In Nederland zijn ongeveer 1 miljoen 55-plussers eenzaam, dat is één op de vier ouderen. Onder 80-plussers gaat het zelfs om 60 procent.

Eenzaamheid kan de bloeddruk en het stressniveau verhogen en vergroot de kans op een depressie en vroegtijdig overlijden.