In Nederland zien meer dan 350.000 mensen zeer slecht of praktisch niets. Het Oogfonds voorziet dat dit aantal de komende jaren sterk toeneemt, vooral door de vergrijzing. Daarnaast krijgen steeds meer mensen oogproblemen door het groeiend aantal diabetespatiënten.