Antibiotica zijn geneesmiddelen die infecties doden of afremmen. Steeds meer bacteriën worden ongevoelig voor antibiotica. Eenvoudig te genezen ziektes kunnen daardoor weer levensbedreigend worden. Een mogelijk alternatief voor antibiotica zijn bacteriofagen.